Klášter sester klarisek 

Aktuality

Bohoslužby:

Mše svatá:
Všední dny:    7.00 hod
Neděle:          8.00 hod

O některych svátcích, pokud padnou na všední den: 18.00 hod.   

Nešpory: všední dny i neděle: 17.00 hod

Každou první neděli v měsíci je přes den eucharistická adorace.
 

Informace:  

Aktuální seznam Rozpis lektorů. 

 

11. týden v liturgickém mezidobí 2017


18. 6.   Ne   11. neděle v liturgickém mezidobí
                   Mše sv. v 8.00 hod.
                   Nešpory v 17.00 hod.

19. 6.   Po    Pondělí 11. týdne v lit. mezidobí

20. 6.   Út    Úterý 11. týdne v lit. mezidobí

21. 6.   St    Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

22. 6.   Čt    Čtvrtek 11. týdne v lit. mezidobí

23. 6.   Pá   Slavnost Nejsv. Srdce Páně
                   Mše sv. v 18.00 hod.

24. 6.   So    Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
                   Mše sv. v 7.00 hod.

Příští neděle: 12. neděle v liturgickém mezidobí
                    Mše sv. v 8.00 hod.
                    Nešpory v 17.00 hod.

29.6.   Čt   Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
                  Mše sv. v 18.00 hod.

 

 

 

 

 

  Kniha, kterou lze obstarat na vrátnici kláštera:

HISTORIE POÄŒÍNAJÍCÍ V 11.-12. STOLETÍ ZALOŽENÍM HRADSKÉ osady, POKRAÄŒUJÍCÍ DAROVACÍM AKTEM KRÁLE VÁCLAVA II., STAVBOU KAPLE SV. Ka ™ íže BAROKNÍM ARCHITEKTEM MOÅ~ICEM GRIMMEM, TOTÁLNÍM ZNIÄŒENÍM VESNICE V R.1945, SRPNOVÝMI UDÁLOSTMI V R.1968 DOVEDENÁ AŽ DO R. 1990.

330 STRAN, 150 DOBOVÝCH VYOBRAZENÍ.