Klášter sester klarisek 

Aktuality

Bohoslužby:

Mše svatá:
všední dny:    7.00 hod
neděle:          8.00 hod

O některých svátcích, pokud připadnou na všední den: 18.00 hod.   

Nešpory: všední dny i neděle: 17.00 hod

Každou první neděli v měsíci je přes den eucharistická adorace.
 

informace:  

Aktuální seznam Rozpis lektorů .

 

8. týden v liturgickém mezidobí 2016

22. 5. Ne Slavnost Nejsvětější Trojice

                   Mše sv. v 8.00 hod.

                   Nešpory v 17.00 hod.

23. 5. Po Pondělí 8. týdne v liturgickém mezidobí

24. 5. Út Svátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi

25. 5. St Středa 8. týdne v liturgickém mezidobí

26. 5. Čt Slavnost Těla Krve Páně

                   Celodenní adorace

                   Mše sv. v 18.00 hod.

27. 5. Pá Pátek 8. týdne v liturgickém mezidobí

28. 5. So 8. týdne v liturgickém mezidobí

Příští neděle: 9. neděle v liturgickém mezidobí

                   Mše sv. v 8.00 hod.

                   Nešpory v 17.00 hod.

3. 6. Pá Slavnost Nejsv. srdce Páně

                 Mše sv. v 18.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

  Kniha, KTEROU LZE OBSTARAT NA VRÁTNICI Kláštera

HISTORIE POČÍNAJÍCÍ V 11.-12. STOLETÍ ZALOŽENÍM HRADSKÉ osady, POKRAČUJÍCÍ DAROVACÍM AKTEM KRÁLE VÁCLAVA II., STAVBOU KAPLE SV. Kříže BAROKNÍM ARCHITEKTEM MOŘICEM GRIMMEM, TOTÁLNÍM ZNIČENÍM VESNICE V R.1945, SRPNOVÝMI UDÁLOSTMI V R.1968 DOVEDENÁ AŽ DO R. 1990.

330 STRAN, 150 DOBOVÝCH VYOBRAZENÍ.