Klášter sester klarisek 

Aktuality

Bohoslužby:

Mše svatá:
Všední dny:    7.00 hod
Neděle:          8.00 hod

O některych svátcích, pokud padnou na všední den: 18.00 hod.   

Nešpory: všední dny i neděle: 17.00 hod

Každou první neděli v měsíci je přes den eucharistická adorace.
 

Informace:  

Aktuální seznam Rozpis lektorů. 

 

25. týden v liturgickém mezidobí 2017

 

24. 9.   Ne   25. neděle v liturgickém mezidobí
                   Mše sv. v 8.00 hod.
                   Nešpory v 17.00 hod.

 

25. 9.   Po    Pondělí 25. týdne v lit. mezidobí


26. 9.   Út    Úterý 25. týdne v lit. mezidobí

27. 9.   St    Památka sv. Vincence z Paula, kněze

28. 9.   Čt   Slavnost sv. Václava, mučedníka,
                   hl. patrona českého národa
                   Mše sv. v 18.00 hod.


29. 9.   Pá    Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

30. 9.   So    Památka sv. Jeronýma, kněze, učit. církve

Příští neděle: 26. neděle v liturgickém mezidobí
                    Mše sv. v 8.00 hod.
                    Nešpory v 17.00 hod.

3. 10.   Út   19.30 Transitus sv. Františka

4. 10.   St   Slavnost sv. Františka
                   Mše sv. v 18.00 hod

 

20 let posvěcení našeho kláštera

4. 11. – 5. 11. 2017 Hlavní oslava

Sobota 4. 11.

10: 00 h    Mše svatá s o. biskupem Vojtěchem Cikrlem
                Oběd pro pozvané hosty
15:00 h     Beseda s pamětníky založení (v kostele)
17:00 h     Nešpory

Neděle 5. 11.
  8:00 h     Mše svatá se zapojením pamětníků („retro“)
15:00 h     Povídání o historii klarisek v naší zemi
                Doc. PhDr. Helena Soukupová (v kostele)
                Nešpory

 

 

  Kniha, kterou lze obstarat na vrátnici kláštera:

HISTORIE POÄŒÍNAJÍCÍ V 11.-12. STOLETÍ ZALOŽENÍM HRADSKÉ osady, POKRAÄŒUJÍCÍ DAROVACÍM AKTEM KRÁLE VÁCLAVA II., STAVBOU KAPLE SV. Ka ™ íže BAROKNÍM ARCHITEKTEM MOÅ~ICEM GRIMMEM, TOTÁLNÍM ZNIÄŒENÍM VESNICE V R.1945, SRPNOVÝMI UDÁLOSTMI V R.1968 DOVEDENÁ AŽ DO R. 1990.

330 STRAN, 150 DOBOVÝCH VYOBRAZENÍ.