Klášter sester klarisek 

Aktuality

Bohoslužby:

Mše svatá:
všední dny:    7.00 hod
neděle:          8.00 hod

O některých svátcích, pokud připadnou na všední den: 18.00 hod.   

Nešpory: všední dny i neděle: 17.00 hod

Každou první neděli v měsíci je přes den eucharistická adorace.
 

informace:  

Aktuální seznam Rozpis lektorů .

 

13. týden v liturgickém mezidobí 2016

26. 6. Ne 13. neděle v liturgickém mezidobí

                   Mše sv. v 8.00 hod.

                   Nešpory v 17.00 hod.

27 6.  Po Pondělí 13. týdne v liturgickém mezidobí

28. 6. Út Památka sv. Ireneje, biskupa mučedníka

29. 6. St Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, 

                   hl. patronů brněnské diecéze

                   Mše sv. v 8.00 hod.

30. 6. Čt Čtvrtek 15. týdne v liturgickém mezidobí

  1. 7. Pá Pátek 13. týdne v liturgickém mezidobí

  2. 7. So Sobotní památka Panny Marie

 

14. týden v liturgickém mezidobí 2016

 3. 7.  Ne   14. neděle v liturgickém mezidobí
                  Mše sv. v 8.00 hod.
                  Celodenní adorace
                  Nešpory v 17.00 hod.

 4. 7.   Po    Památka sv. Prokopa, opata
 5. 7.   Út   Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa,

                  patronů Evropy, hl. patronů Moravy
                 

                  Mše sv. v 8.00 hod.

 6. 7.   St   Středa 14. týdne v lit. mezidobí

 7. 7.   Čt   Čtvrtek 14. týdne v lit. mezidobí

 8. 7.   Pá   Pátek 14. týdne v lit. mezidobí

 9. 7.   So  Památka sv. Mikuláše Piecka a druhů,

                mučedníků I. františkánského řádu

Příští neděle: 15. neděle v liturgickém mezidobí
Mše sv. v 8.00 hod.
Nešpory v 17.00 hod.

 

 

 

 

 

 

  Kniha, KTEROU LZE OBSTARAT NA VRÁTNICI Kláštera

HISTORIE POČÍNAJÍCÍ V 11.-12. STOLETÍ ZALOŽENÍM HRADSKÉ osady, POKRAČUJÍCÍ DAROVACÍM AKTEM KRÁLE VÁCLAVA II., STAVBOU KAPLE SV. Kříže BAROKNÍM ARCHITEKTEM MOŘICEM GRIMMEM, TOTÁLNÍM ZNIČENÍM VESNICE V R.1945, SRPNOVÝMI UDÁLOSTMI V R.1968 DOVEDENÁ AŽ DO R. 1990.

330 STRAN, 150 DOBOVÝCH VYOBRAZENÍ.