Klášter sester klarisek 

Aktuality

  Rozpis lektorů je dostupný na www.klarisky.cz– sekce liturgie

 
 
9. července povolal Pán do věčného domova
sestru Marii Arnold OSC, bývalou abatyši kláštera klarisek v Paderbornu. Kéž jí Pán odplatí všechno, co pro nás udělala!
Requiescat in pace.

 

 
 
 
O slavnosti Nejsvětější Trojice 
 
přijala naše sestra
 
Marie Magdalena  Čutríková
 
řeholní oděv:
 
 
 
 
 
 
 
Návštěva sester „hartmanek
v rámci oslav 125. výročí
narození sestry M. Restituty Kafkové
1.5.2019
 

 
 
 
 
 
 
 
 
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA:
reminiscence:
 
 
 
 
 
   
 
 
 

  Kniha, kterou lze obstarat na vrátnici kláštera:

330 STRAN, 150 DOBOVÝCH VYOBRAZENÍ.