Klášter sester klarisek 

Aktuality

  Rozpis lektorů je dostupný na www.klarisky.cz– sekce liturgie

 
 
 
O slavnosti Nejsvětější Trojice 
přijme naše postulantka
Marcela Čutríková
řeholní oděv.
Slavnostní nešpory s obláčkou 
začínají v 15.00 hod.
v našem kostele.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Noc kostelů letos i v Soběšicích:
 
 
Návštěva sester „hartmanek
v rámci oslav 125. výročí
narození sestry M. Restituty Kafkové
1.5.2019
 

 
 
 
 
 
 
 
 
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA:
reminiscence:
 
 
 
 
 
   
 
 
 

  Kniha, kterou lze obstarat na vrátnici kláštera:

330 STRAN, 150 DOBOVÝCH VYOBRAZENÍ.