Klášter sester klarisek 

Aktuality

Bohoslužby:

Mše svatá:
Všední dny:    7.00 hod
Neděle:          8.00 hod

O některych svátcích, pokud padnou na všední den: 18.00 hod.   

Nešpory: všední dny i neděle: 17.00 hod

Každou první neděli v měsíci je přes den eucharistická adorace.
 

Informace:  

Aktuální seznam Rozpis lektorů. 

 

19. týden v liturgickém mezidobí 2017

 

13. 8.   Ne   19. neděle v liturgickém mezidobí
                    Mše sv. v 8.00 hod.
                    Nešpory v 17.00 hod.

14. 8.   Po    Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze,

                   mučedníka 1. frant. řádu

15. 8.   Út   Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
                   Mše sv. v 18.00 hod.

16. 8.   St    Středa 19. týdne v lit. mezidobí

17. 8.   Čt    Památka sv. Beatrice de Silva, panny II. frant. řádu

18. 8.   Pá    Pátek 19. týdne v lit. mezidobí

19. 8.   So    Sobota 19. týdne v lit. mezidobí

20. týden v liturgickém mezidobí 2017

 

20. 8.   Ne   20. neděle v liturgickém mezidobí
                   Mše sv. v 8.00 hod.
                   Nešpory v 17.00 hod.


21. 8.   Po    Památka sv. Pia X., papeže

22. 8.   Út    Památka Panny Marie, Královny

23. 8.   St    Středa 20. týdne v lit. mezidobí

24. 8.   Čt    Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

25. 8.   Pá    Památka sv. Ludvíka, krále, patrona III. řádu sv. Františka

26. 8.   So    Sobota 20. týdne v lit. mezidobí
 

 21. týden v liturgickém mezidobí 2017

 

27. 8.   Ne   21. neděle v liturgickém mezidobí
                   Mše sv. v 8.00 hod.
                   Rozloučení s bratrem Filipem
                   Nešpory v 17.00 hod.


28. 8.   Po    Památka sv. Augustina, biskupa

29. 8.   Út    Památka Umučení sv. Jana Křtitele

30. 8.   St    Středa 21. týdne v lit. mezidobí

31. 8.   Čt    Čtvrtek 21. týdne v lit. mezidobí

  1. 9.   Pá    Pátek 21. týdne v lit. mezidobí

  2. 9.   So    Sobota 21. týdne v lit. mezidobí

Příští neděle: 22. neděle v liturgickém mezidobí
                   Mše sv. v 8.00 hod.
                   15.00 setkání s farníky a dobrodinci
                   (začátek v kostele, pokračování v zahradě)
                    Nešpory v 17.30 hod. v kostele

 

 

 

 

 

  Kniha, kterou lze obstarat na vrátnici kláštera:

HISTORIE POÄŒÍNAJÍCÍ V 11.-12. STOLETÍ ZALOŽENÍM HRADSKÉ osady, POKRAÄŒUJÍCÍ DAROVACÍM AKTEM KRÁLE VÁCLAVA II., STAVBOU KAPLE SV. Ka ™ íže BAROKNÍM ARCHITEKTEM MOÅ~ICEM GRIMMEM, TOTÁLNÍM ZNIÄŒENÍM VESNICE V R.1945, SRPNOVÝMI UDÁLOSTMI V R.1968 DOVEDENÁ AŽ DO R. 1990.

330 STRAN, 150 DOBOVÝCH VYOBRAZENÍ.