Klášter sester klarisek 

Aktuality

Bohoslužby:

Mše svatá:
Všední dny:    7.00 hod
Neděle:          8.00 hod

O některych svátcích, pokud padnou na všední den: 18.00 hod.   

Nešpory: všední dny i neděle: 17.00 hod

Každou první neděli v měsíci je přes den eucharistická adorace.
 

informace:  

Aktuální seznam Rozpis lektorů.

II. týden adventní 2016

 4. 12.   Ne  II. neděle adventní
                   Mše sv. v 8.00 hod.
                   Celodenní adorace
                   Nešpory s požehnáním v 17.00 hod.


 5. 12.   Po    Pondělí po 2. neděli adventní

 6. 12.   Út    Památka sv. Mikuláše, biskupa

 7. 12.   St    Památka sv. Ambrože, biskupa, učitele církve

 8. 12.   Čt   Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu
                     Mše sv. v 18.00 hod.


 9. 12.   Pá    Pátek po 2. neděli adventní

10. 12.  So    Sobota po 2. neděli adventní
                    Rorátní mše sv.

Příští neděle: III. neděle adventní
                    Mše sv. v 8.00 hod. s pomazáním nemocných
                    Nešpory v 17.00 hod.

 


 

  Kniha, kterou lze obstarat na vrátnici kláštera:

HISTORIE POÄŒÍNAJÍCÍ V 11.-12. STOLETÍ ZALOŽENÍM HRADSKÉ osady, POKRAÄŒUJÍCÍ DAROVACÍM AKTEM KRÁLE VÁCLAVA II., STAVBOU KAPLE SV. Ka ™ íže BAROKNÍM ARCHITEKTEM MOÅ~ICEM GRIMMEM, TOTÁLNÍM ZNIÄŒENÍM VESNICE V R.1945, SRPNOVÝMI UDÁLOSTMI V R.1968 DOVEDENÁ AŽ DO R. 1990.

330 STRAN, 150 DOBOVÝCH VYOBRAZENÍ.