Klášter sester klarisek 

Aktuality

Bohoslužby:

Mše svatá:
Všední dny:    7.00 hod
Neděle:          8.00 hod

O některych svátcích, pokud padnou na všední den: 18.00 hod.   

Nešpory: všední dny i neděle: 17.00 hod

Každou první neděli v měsíci je přes den eucharistická adorace.
 

Informace:  

Aktuální seznam Rozpis lektorů.

 

3. týden v liturgickém mezidobí 2017

22. 1.   Ne   3. neděle v liturgickém mezidobí
                   Mše sv. v 8.00 hod.
                   Votivní mše za jednotu křesťanů
                   Nešpory v 17.00 hod.


23. 1.   Po    Pondělí 3. týdne v liturgic. mezidobí

24. 1.   Út    Památka sv. Františka Saleského, biskupa, učitele církve

25. 1.   St    Svátek Obrácení sv. apoštola Pavla
                  (Konec Týdne modliteb za jednotu křesťanů)

26. 1.   Čt    Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

27. 1.   Pá    Pátek 3. týdne v lit. mezidobí

28. 1.   So    Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze, učitele církve
 

4. týden v liturgickém mezidobí 2017

29. 1.   Ne   4. neděle v liturgickém mezidobí
                   Mše sv. v 8.00 hod.
                   Nešpory v 17.00 hod.


30. 1.   Po    Památka sv. Hyacinty Mariscotti, panny III. františkánského řádu

31. 1.   Út    Památka sv. Jana Boska, kněze

  1. 2.   St    Středa 4. týdne v lit. mezidobí

  2. 2.   Čt   Svátek Uvedení Páně do chrámu
                   Mše sv. v 18.00 hod.

  3. 2.   Pá    Památka sv. Blažeje, biskupa, mučedníka

  4. 2.   So    Sobota 4. týdne v lit. mezidobí

Příští neděle: 5. neděle v liturgickém mezidobí
                    Mše sv. v 8.00 hod.
                    Celodenní adorace
                    Nešpory v 17.00 hod. 

 

 

 


 

  Kniha, kterou lze obstarat na vrátnici kláštera:

HISTORIE POÄŒÍNAJÍCÍ V 11.-12. STOLETÍ ZALOŽENÍM HRADSKÉ osady, POKRAÄŒUJÍCÍ DAROVACÍM AKTEM KRÁLE VÁCLAVA II., STAVBOU KAPLE SV. Ka ™ íže BAROKNÍM ARCHITEKTEM MOÅ~ICEM GRIMMEM, TOTÁLNÍM ZNIÄŒENÍM VESNICE V R.1945, SRPNOVÝMI UDÁLOSTMI V R.1968 DOVEDENÁ AŽ DO R. 1990.

330 STRAN, 150 DOBOVÝCH VYOBRAZENÍ.