Klášter sester klarisek 

Aktuality

Bohoslužby:

Mše svatá:
Všední dny:    7.00 hod
Neděle:          8.00 hod

O některych svátcích, pokud padnou na všední den: 18.00 hod.   

Nešpory: všední dny i neděle: 17.00 hod

Každou první neděli v měsíci je přes den eucharistická adorace.
 

Informace:  

Aktuální seznam Rozpis lektorů. 

 

 

2. týden velikonoční 2017

23. 4.   Ne   2. neděle velikonoční
                   (velikonoční oktáv)
                   Mše sv. v 8.00 hod.
                   Zpívané nešpory v 17.00 hod.

24. 4.   Po    Památka sv. Fidela ze Sigmaringen, kněze a mučedníka 1.frant. řádu

25. 4.   Út    Svátek sv. Marka, evangelisty

26. 4.   St    Středa po 2. neděli velikonoční

27. 4.   Čt    Čtvrtek po 2. neděli velikonoční

28. 4.   Pá    Pátek po 2. neděli velikonoční

29. 4.   So    Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny, učitelky církve, patronky Evropy


Příští neděle: 3. neděle velikonoční
                    Mše sv. v 8.00 hod.
                    Zpívané nešpory v 17.00 hod.

V květnu bude každou středu v 17.30 májová pobožnost. 
 

 

 

 

 

  Kniha, kterou lze obstarat na vrátnici kláštera:

HISTORIE POÄŒÍNAJÍCÍ V 11.-12. STOLETÍ ZALOŽENÍM HRADSKÉ osady, POKRAÄŒUJÍCÍ DAROVACÍM AKTEM KRÁLE VÁCLAVA II., STAVBOU KAPLE SV. Ka ™ íže BAROKNÍM ARCHITEKTEM MOÅ~ICEM GRIMMEM, TOTÁLNÍM ZNIÄŒENÍM VESNICE V R.1945, SRPNOVÝMI UDÁLOSTMI V R.1968 DOVEDENÁ AŽ DO R. 1990.

330 STRAN, 150 DOBOVÝCH VYOBRAZENÍ.