Klášter sester klarisek 

Aktuality

  Rozpis lektorů je dostupný na www.klarisky.cz– sekce liturgie

 

Milé sestry, milí bratři,


bohužel 

 

ani velikonoční triduum


ještě nebudeme moct 

 

slavit společně,


při veřejných bohoslužbách.


Doufám ale, že už to 

 

nebude trvat dlouho,


A PAK TO OSLAVÍME 

 

NAPLNO!

 

Koneckonců

ani ty úplně první Velikonoce

nezačaly pro apoštoly zrovna dobře …

 

ZVONĚNÍ v neděli v 11.00 hod.:

Na výzvu v pastýřském listu otce biskupa Vojtěcha

bude i na našem kostele 

na Květnou neděli v 11.00 zvonit zvon.

Při tom se všichni křesťané všech denominací spojíme

MODLITBOU OTČE NÁŠ

Soběšická zvonička se také připojí

a bude se modlit s námi.

 

 

Informace o bohoslužbách

jsou v sekci liturgie. 

 

 

 

  

POZOR!

 

Kdo používáte roušky,

 

nezapomeňte,že je musíte

 

nejméně jednou denně vyvařit

 

(alespoň 10 minut)

 

a vyžehlit.

 

Jinak budete dýchat viry

 

ještě ve větší koncentraci, než vaše okolí.

 

 

ZVONĚNÍ:

Zvonění v 6.45 nás v těchto dnech bohužel nemůže svolávat ke společné bohoslužbě. Přesto jsme se rozhodly je zachovat jako připomínku toho, co nám chybí.

Kdo je uslyšíte, připojte se, prosíme, alespoň střelnou modlitbou, aby nám Pán dovolil bohoslužby co nejdříve obnovit. 

Ve 12.00 a v 18.00 se zvoní na “Anděl Páně”. I k této modlitbě se můžete připojit.

 

Modlitba arcibiskupa Jana Graubnera

 

Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou, napsal arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a místopředseda ČBK Jan Graubner speciální modlitbu:

Publikováno: 15. 3. 2020 16:00

 

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.  
Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.
Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.
Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,
že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků,
hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin,
nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád.
K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.
Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.
Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.
Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,
vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,
chovali se jako páni světa a vládci stvoření,
upravovali si zákony i pravidla myšlení.
Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní,
a absolutní je už jen naše nabubřelé já.
Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.
 
Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.
Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko.
Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši,
že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.
Jiní prchají před válkou, která se vede proto,
Aby měl někdo větší zisk, vliv a moc,
aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.
Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,
jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo
i bídu chudáků v rozvojových zemích.
Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost,
chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,
práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,
na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,
protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.
Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci,
milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit
a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.
Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.
Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí
jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země
bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.
 
Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.
Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu.
Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě,
který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.
Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.
Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.
Obrať nás a my se k tobě vrátíme.
Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.
Vrať nám radost ze své ochrany
a bezbožné budeme učit tvým cestám,
svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.
Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on,
když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.
Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe,
nechat se vést moudrostí tvého slova,
aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království,
království spravedlnosti, lásky a pokoje.
Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,
že nás, Bože, nezklameš. Amen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Stříbrné sliby sester 

Marie Agnes Špinerové 

a Marie Pavla Gajduškové

 

 

 

 

 

 

 
 Nečekaná návštěva papeže Františka 

u klarisek v Soběšicích

 

nás všechny překvapila a potěšila.

Jak se ukázalo,

vážil papež dlouhou cestu k nám

kvůli jedné jediné otázce

 

Omlouváme se všem soběšickým

věřícím, že jsme je nestihly pozvat.

Návštěva byla opravdu překvapivá.

 

 
 
21.-22. 9. Soběšické hody
 
 
 
V sobotu 21.9. cca v 15.30
 požehnání před klášterem
 
 V neděli 22.9. v 8.45
krojovaná mše sv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O slavnosti Nejsvětější Trojice 
 
přijala naše sestra
 
Marie Magdalena  Čutríková
 
řeholní oděv:
 
 
 
 
 
 
 
Návštěva sester „hartmanek
v rámci oslav 125. výročí
narození sestry M. Restituty Kafkové
1.5.2019
 

 
 
 
 
 
 
 
 
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA:
reminiscence:
 
 
 
 
 
   
 
 
 

  Kniha, kterou lze obstarat na vrátnici kláštera:

330 STRAN, 150 DOBOVÝCH VYOBRAZENÍ.