Klášter sester klarisek 

Aktuality

Bohoslužby:

Mše svatá:
všední dny:    7.00 hod
neděle:          8.00 hod

O některých svátcích, pokud připadnou na všední den: 18.00 hod.   

Nešpory: všední dny i neděle: 17.00 hod

Každou první neděli v měsíci je přes den eucharistická adorace.
 

Informace:  

Aktuální seznam Rozpis lektorů .

 

26. týden v liturgickém mezidobí 2016

25. 9.   Ne   26. neděle v liturgickém mezidobí
                   Mše sv. v 8.00 hod.
                   Nešpory v 17.00 hod.


26. 9.   Po    Pondělí 26. týdne v lit. mezidobí

27. 9.   Út    Památka sv. Vincence z Paula, kněze

28. 9.   St   Slavnost sv. Václava, mučedníka,
                   hl. patrona českého národa
                   Mše sv. v 18.00 hod.

29. 9.   Čt    Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

30. 9.   Pá    Památka sv. Jeronýma, kněze, učitele církve

1. 10.   So    Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny, učitelky církve

Příští neděle: 27. neděle v liturgickém mezidobí
                    Mše sv. v 8.00 hod.
                    Nešpory v 17.00 hod.

3.10.   Po   19.30 Transitus sv. Františka

4.10.   Út   Slavnost sv. Františka
                  Mše sv. v 18.00 hod.

 

 

 

 

 

 

  Kniha, KTEROU LZE OBSTARAT NA VRÁTNICI Kláštera

HISTORIE POČÍNAJÍCÍ V 11.-12. STOLETÍ ZALOŽENÍM HRADSKÉ osady, POKRAČUJÍCÍ DAROVACÍM AKTEM KRÁLE VÁCLAVA II., STAVBOU KAPLE SV. Kříže BAROKNÍM ARCHITEKTEM MOŘICEM GRIMMEM, TOTÁLNÍM ZNIČENÍM VESNICE V R.1945, SRPNOVÝMI UDÁLOSTMI V R.1968 DOVEDENÁ AŽ DO R. 1990.

330 STRAN, 150 DOBOVÝCH VYOBRAZENÍ.