Klášter sester klarisek 

Aktuality

  Rozpis lektorů je dostupný na www.klarisky.cz– sekce liturgie

 

 28. 9.  So        Slavnost sv. Václava, mučedníka,

                        hl. patrona českého národa

                        Mše sv. v 8.45 hod.

 

 

 3. 10. Čt.        19.30  Transitus sv. Františka  

 

 

 

4. 10. Pá       Slavnost sv. Františka z Assisi. jáhna, 

                           zakladatele tří řádů

                           Celodenní adorace

 

                            Mše sv. v 18.00 hod.

 
 
 
 
 
 
 Nečekaná návštěva papeže Františka 

u klarisek v Soběšicích

 

nás všechny překvapila a potěšila.

Jak se ukázalo,

vážil papež dlouhou cestu k nám

kvůli jedné jediné otázce

 

Omlouváme se všem soběšickým

věřícím, že jsme je nestihly pozvat.

Návštěva byla opravdu překvapivá.

 

 
 
21.-22. 9. Soběšické hody
 
 
 
V sobotu 21.9. cca v 15.30
 požehnání před klášterem
 
 V neděli 22.9. v 8.45
krojovaná mše sv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O slavnosti Nejsvětější Trojice 
 
přijala naše sestra
 
Marie Magdalena  Čutríková
 
řeholní oděv:
 
 
 
 
 
 
 
Návštěva sester „hartmanek
v rámci oslav 125. výročí
narození sestry M. Restituty Kafkové
1.5.2019
 

 
 
 
 
 
 
 
 
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA:
reminiscence:
 
 
 
 
 
   
 
 
 

  Kniha, kterou lze obstarat na vrátnici kláštera:

330 STRAN, 150 DOBOVÝCH VYOBRAZENÍ.