Klášter sester klarisek 

Kdo jsme

Jsme ženské kontemplativní společenství v rámci katolické církve a patříme k františkánské řeholní rodině.

Na základě první řehole, kterou sestavil r. 1209 František z Assisi pro sebe a své bratry, vznikl První řád: františkáni, kapucíni a minorité.

O tři roky později sestavil František životní pravidla pro sestry „forma vivendi“, kterou Klára r. 1253 začlenila do své Řehole. K ní se vztahuje Druhý řád: klarisky, klarisky - kapucínky apod. Celosvětově dnes existuje asi 750 klášterů, kde žije kolem 16.000 sester.

Na Františka se odvolává také Třetí řád – duchovní hnutí mužů a žen ve světě. K němu patří sestry františkánky a terciáři různých směrů a zaměření.