Klášter sester klarisek 

Klarisky v českých zemích

Kromě Anežského kláštera v Praze vznikly v Čechách a na Moravě na počátku františkánských dějin i později četné kláštery klarisek, např. v Chebu, Panenském Týnci, Českém Krumlově, Olomouci, Znojmu, Opavě, Brně a jinde. V důsledku politiky císaře Josefa II. byly všechny roku 1782 zrušeny.

Teprve o století později dochází k novému založení, tentokrát ze strany klarisek-kapucínek. Roku 1914 přicházejí z Holandska a začínají v Litoměřicích. Teď jsou to komunisté, kdo klášter r.1950 ruší. Po skončení komunistické éry začíná toto společenství ve Šternberku spolu s mladými sestrami znovu. Nový klášter, jehož patronkou se stala sv. Anežka Česká, byl posvěcen r.1996.

Za dlouhé doby komunistického pronásledování církve (1950 – 1989) vzniklo také v Brně malé společenství mladých žen, které pod vedením františkánů žily potají podle Řehole sv. Kláry. To však nebylo možné v tradiční kontemplativní formě v odloučenosti kláštera. Protože sestry chtěly tento způsob života poznat, odešly po „sametové revoluci“ do západoněmeckého kláštera klarisek v Paderbornu. Tam se přidaly nové kandidátky a začaly řeholní formaci. Roku 1994 se vrátily do Brna. V roce 1997 se mohly nastěhovat do nového kláštera v Brně – Soběšicích, který je zasvěcen Matce Boží a nese titul Maria Immaculata.