Klášter sester klarisek 

Liturgie

 

Bohoslužby: 

Mše svatá:
Všední dny:     7.00 hod 
Neděle:           8.45 hod

 


Mše sv. o slavnostech:

ve všední den: 18.00 hod. 

připadnou-li na sobotu: 8.45   

Nešpory: všední dny i neděle: 17.00 hod 

 

Každou první neděli v měsíci je přes den eucharistická adorace.
 

 

Informace:  

Aktuální seznam Rozpis lektorů. 

 

 
Aktuální rozpis liturgie: 
 
 
 

2. týden v liturgickém mezidobí 2020

 

19. 1.  Ne                   2. neděle v liturgickém mezidobí

Mše sv. v 8.45 hod. 

(Votiv. mše za jednotu křesťanů)

                                   Nešpory v 17.00 hod.

 

20. 1.   Po                   Pondělí 2. týdne v lit. mezidobí

                                   (Votiv. mše za jednotu křesťanů)

 

21. 1.   Út                   Památka sv. Anežky Římské, panny

                                   a mučednice

 

22. 1.   St                    Středa 2. týdne v lit. mezidobí

                                   

23. 1.   Čt                   Čtvrtek 2. týdne v lit. mezidobí

 

24. 1.   Pá                   Památka sv. Františka Saleského,

                                   biskupa, učitele církve

 

25. 1.   So                   Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

                       

Příští neděle:              3. neděle v liturgickém mezidobí

Mše sv. v 8.45 hod. 

Nešpory v 17.00 hod.