Klášter sester klarisek 

Liturgie

 

Bohoslužby: 

Mše svatá:
Všední dny:     7.00 hod 
Neděle:           8.45 hod

 

Mše sv. o slavnostech

ve všední den: 18.00 hod. 

připadnou-li na sobotu: 8.45   

 

Nešpory: všední dny i neděle: 17.00 hod 

Každou první neděli v měsíci je přes den eucharistická adorace.

 

 

 Informace:  

 

Rozpis lektorů: 

Rozpis lektorů

 

 

 

 

Aktuální rozpis liturgie: 
 
 
 

II. týden adventní 2022

 

 4.  12. Ne                  II. neděle adventní 

Mše sv. v 8.45. hod. 

                       Celodenní adorace

                                    Nešpory s požehnáním v 17.00 hod.

 

 5. 12.  Po                  Pondělí po II. neděli adventní

                                                                      

 6. 12.  Út                   Památka sv. Mikuláše, biskupa

            

 7. 12.  St                   Památka sv. Ambrože, biskupa,

                                   učitele církve 

                                   

 8. 12.  Čt                   Slavnost Panny Marie, počaté

                                   bez poskvrny prvotního hříchu

                                   Mše sv. v 18.00 hod.

                                               

 9. 12.  Pá                   Pátek po II. neděli adventní

 

10. 12. So                   Sobota po II. neděli adventní

                                                           

Příští neděle:              III. neděle adventní 

                        Mše sv. v 8.45. hod.

                         s pomazáním nemocných

                                    Nešpory v 17.00 hod.

 

17. 12. So                   Duchovní obnova farnosti

                                   Začátek v 9.00 hod.

                                   Mše sv. v 11.30 hod.

 

 

Při mši sv. v neděli 11.12. bude udělováno pomazání nemocných.

Prosíme, aby se zájemci zapsali do seznamu v sakristii. Děkujeme!

 

 

 

Bohoslužby v době Vánoc2022/23

 

24.12.  So                   Štědrý den

                                   Mše sv. v 7.00 NEBUDE

                                   22.00 hod. – „Půlnoční“

 

25.12.  Ne                   Slavnost Narození Páně

                                               Mše sv. v 8.45 hod. 

 

26.12.  Po                   Svátek sv. Štěpána

                                               Mše sv. v 8.45 hod.

 

27.- 29.12.                  Mše sv. vždy v 7.00 

 

30.12.  Ne                  Svátek sv. Rodiny

                                               Mše sv. v 7.00 hod. 

 

31.12.  So                   Mše sv. v 7.00 hod.

 

1.1.      Ne                  Slavnost Matky Boží, 

                                               Panny Marie

                                               Mše sv. v 18.00 hod.

 

6.1.      Pá                   Slavnost Zjevení Páně

                                               Mše sv. v 8.45 hod. 

 

8.1.      Ne                  Svátek Křtu Páně

                                               Mše sv. v 8.45 hod.

Konec doby vánoční

 

 

 

 Liturgie.cz nabízí moc pěkná videa: 

 http://www.liturgie.cz/videa