Klášter sester klarisek 

Liturgie

 

Bohoslužby: 

Mše svatá:
Všední dny:     7.00 hod 
Neděle:           8.45 hod


Mše sv. o slavnostech: ve všední den: 18.00 hod. 

                                     připadnou-li na sobotu: 8.45   

Nešpory: všední dny i neděle: 17.00 hod 

 

Každou první neděli v měsíci je přes den eucharistická adorace.
 

Bohoslužby v době Vánoc:

 
24.12.         Po   Štědrý den
                          7.00 mše sv. – poslední adventní
                          22.00 hod. – „Půlnoční“
 
25.12.         Út    Slavnost Narození Páně
                           Mše sv. v 8.45 hod. 
 
26.12.         St     Svátek sv. Štěpána
                           Mše sv. v 8.45 hod.
 

27.- 29.12.          Mše sv. vždy v 7.00  

 

Informace:  

Aktuální seznam Rozpis lektorů. 

 

 

Advent:

 

 

Slyš, jaký jasný zní tu hlas,
jak naléhavě volá nás:
„Již zanech každý spánek, sen,
hle, v Kristu svítá nový den!“
 
Již na nebi se hvězda skví
a naději nám přináší.
Den blíží se a končí noc
a temnota svou ztrácí moc.
 
Už posílá Pán v nebesích
Beránka, který sejme hřích.
Jej prosme srdcem pokorným,
ať nepohrdne lidem svým!
 
Až přijdeš, Kriste, konat soud,
nech milost na nás spočinout:
kéž s důvěrou ti vyjdem vstříc
a neodloučí nás už nic!
 
Ať slávou se Bůh Otec skví,
buď Synu jeho Království!
Ať sláva Duchu, Plameni,
po všechny věky všude zní! Amen
                                                                Hymnus k ranním chvalám
 
 
 
 
Aktuální rozpis liturgie: 
 
 II. týden adventní 2018
 
 9. 12.  Ne             II. neděle adventní 
 Mše sv. v 8.45 hod.
 Pomazání nemocných
                              Nešpory v 17.00 hod
            
 
10.12.  Po              Pondělí po II. neděli adventní
 
11.12.   Út              Úterý po II. neděli adventní
                               Rorátní mše sv.
                                   
12.12.  St               Středa po II. neděli adventní
 
13.12.  Čt               Památka sv. Lucie, panny a mučednice  
                                                                                        
14.12. Pá                Památka sv. Jana od Kříže, kněze,
                               učitele církve
 
15.12.  So                Sobota po II. neděli adventní
                                Rorátní mše sv.
                                               
 
Příští neděle:              III. neděle adventní (Gaudete)
      Mše sv. v 8.45 hod.
                                    Nešpory v 17.00 hod.
 
Rorátní mše: 
Původně votivní mše o Panně Marii, která se slavila v adventu brzy ráno ještě před normální denní liturgií. Její vstupní zpěv začínal slovy RORATE COELI DESUPER (Rosu dejte, nebesa - Iz 45,8)
V prostředí českých utrakvistů (umírnění husité, kteří se lišili od katolíků především tím, že bohoslužby slavili v češtině) se chorál, vícehlas a duchovní píseň promíchaly do té jedinečné podoby, která dává českým rorátům jejich neopakovatelné kouzlo.
Dnes se často označuje jako rorátní mše každá mše s rorátními zpěvy, příp. při svíčkách. V našem klášteře ji i v dnešní době slavíme jako votivní mši, a tedy jen ve dnech do 16.12.,  na které nepřipadá žádný svátek ani památka. Letos to bude ve středu 5.12., v úterý 11.12. a v sobotu 15.12.