Klášter sester klarisek 

Liturgie

 

Bohoslužby: 

Mše svatá:
Všední dny:     7.00 hod 
Neděle:           8.45 hod

 


Mše sv. o slavnostech:

ve všední den: 18.00 hod. 

připadnou-li na sobotu: 8.45   

Nešpory: všední dny i neděle: 17.00 hod 

 

Každou první neděli v měsíci je přes den eucharistická adorace.
 

 

Informace:  

Aktuální seznam Rozpis lektorů. 

 

 
 
 

 

Velikonoční vigilie ve 20.00 hod.

 
 
 
Aktuální rozpis liturgie: 
 
 

Velikonoční oktáv 2019
 
Velikonoční vigilie ve 20.00 hod.
  21.4. Ne       Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 Mše sv. v 8.45 hod.     
 Zpívané nešpory v 17.00 hod.
 
  22 4. Po       Pondělí v oktávu velikonočním
                     Mše sv. v 8.45 hod. 
 Zpívané nešpory celý oktáv v 17.00 hod.
 
  23. 4. Út             Úterý v oktávu velikonočním
 
  24. 4. St             Středa v oktávu velikonočním
 
  25. 4. Čt            Čtvrtek v oktávu velikonočním
                                                                                                
  26. 4. Pá            Pátek v oktávu velikonočním
 
  27. 4. So            Sobota v oktávu velikonočním
                                    
Příští neděle:      2. neděle velikonoční 
(velikonoční oktáv)
Mše sv. v 8.45 hod.     
                          Zpívané nešpory v 17.00 hod.