Klášter sester klarisek 

Počátky řádu

1182 Narození sv. Františka z Assisi

 

1206 Obrácení sv. Františka. Opravuje kostelíček San Damiano a prorokuje: V budoucnosti budou na tomto místě sestry svým životem oslavovat Boha.

 

 

František jim píše jednoduché pravidlo života, „formu vivendi“.

 

1215 Jako reakce na to, že se katolická církev stala bohatou a mocnou, vzniká řada hnutí za chudobu. Někdy postrádají správnou míru a orientaci. Proto IV. lateránský koncil zakazuje nové řehole.

 

1219 Ze San Damiana jsou zakládány další kláštery. Kardinál Hugolin, kterému
podléhají, jim k řeholi píše nové konstituce.

 

1224 V osamělosti hory Alverna přijímá František Kristova stigmata.

 

 

1225 Po noci plné utrpení a temnoty skládá František u San Damiana Sluneční píseň a později píše Píseň k povzbuzení jako odkaz pro své sestry.

 


1228
Papež Řehoř IX. přesvědčuje Kláru, aby přijala majetek. Ta odpovídá:„Svatý Otče, žádným způsobem nechci být nikdy osvobozena od následování Krista.“  

 

 
 

1234 Klára si s Anežkou začíná dopisovat a stává se její chápavou duchovní přítelkyní.

 

 

1240 Přepadení San Damiana Saracény.

 


1247
Klára začíná psát vlastní řeholi v duchu sv. Františka.

 

1253 10.8. Jeden z františkánů přináší umírající Kláře potvrzení její Řehole, na něž toužebně čeká.

 


1193
Narození sv. Kláry z Assisi

 

 

 

1211 Klára se setkává s Františkem. Spolu s ním hledá směr pro svou další životní cestu. Utíká z rodného domu a nachází v San Damianu místo, kde ji chce Bůh v jejím povolání zakotvit. Tady jí Bůh dává sestry. 

  

Sestry chtějí následovat Krista, který se pro nás stal chudým.


1216 Klára si proto musí vybrat ze čtyř existujících řeholí. Rozhoduje se pro Řeholi sv. Benedikta. Zároveň si však od papeže Inocence III. Vyžádá  „Privilegium chudoby“, podle kterého smí žít osobně i ve společenství bez majetku a čehokoli vlastního.

 
 

Klára žije své františkánské povolání podle „formy vivendi“.

 


1224/25 Klára začíná být těžce nemocná. Často nemůže opustit lůžko.
 

 
 


1226 Smrt sv. Františka. O dva roky později jeho svatořečení.

   

 
 

1233 Dcera českého krále Anežka Přemyslovna zakládá v Praze Anežský klášter, z kterého je dnes muzeum.

  

 

Anežka vstupuje do kláštera, který založila, a stává se jeho první abatyší.
Spolu s Klárou bojuje za život ve františkánské chudobě.
 

 


1241
Osvobození města Assisi modlitbou Kláry a jejích sester. 


 

 

1253 9.8. Papež Inocenc IV. potvrzuje Klářinu Řeholi.
 

 

 

1253 11.8. Smrt sv. Kláry. O dva roky později svatořečení.