Klášter sester klarisek 

Práce

Kláštery klarisek nemají společné generální vedení. Každý klášter je autonomní a nese tak i celou starost o materiální potřeby. Kláštery téhož regionu se spojují do federací. Jednotícím poutem všech klášterů na celém světě je Řehole sv. Kláry.

V ní nacházíme o práci tento text:
„Sestry, kterým Pán dal milost pracovat, nechť po tercii svědomitě a oddaně pracují. Nechť se zaměstnávají prací počestnou a pro společenství užitečnou, aby tak přemohly zahálku, nepřítele duše, ale neuhášely ducha svaté modlitby a oddanosti, jemuž  mají všechny ostatní časné věci sloužit.“ (ŘehKl VII, 1-2)

Kromě práce v klášteře, v kostele, na zahradě a pro hosty se její výběr  řídí podle schopností a nadání sester. Máme dílnu na paramenta, v níž se zhotovují téměř všechny liturgické oděvy, černé, bílé i barevné. Naše sestry je vyšívají, tkají, a šijí. Ve svíčkové dílně se zdobí svíčky náboženskými i dekorativními motivy, podle přání a účelu. Také liturgie vyžaduje pracovní nasazení, má-li se slavit důstojně a dobře, a to nám opravdu leží na srdci. Další oblast tvoří písařské a překladatelské práce. Důležité pro nás je, abychom práci mohly konat v komplexu kláštera a nemusely opouštět tento prostor ticha a modlitby.

Svíce - fotky: paškál, příležitostné, velikonoce, křestní svíce, příroda, příroda - obrázkové, křesťanské motivy, dekorativní, vánoce

Křestní roušky - fotky